Pohádka o lázních, králi a čaroději

Za dávných časů, když zde nejezdila auta a nevyskytovali se nikde žádné silnice, existovalo malé království s hrdým jménem Čechy.

Kraloval tam laskavý král, svůj lid nadevše miloval a staral se, aby i chudí měli všeho dostatek. Bohužel nedokázal zajistit chudým ani bohatým, čistotu měst a zdraví, protože zde nebyl přísun čisté vody.

Vysoko v horách na kopci však žil moudrý a starý kouzelník, zhlížel z kopce dolů na lidi, kteří umírali kvůli nečistotě domovů i svých těl. Zamyslel se, prošel skrz vysoké houští. Tvořila ho přinejmenším stovka klečí a hromada statných smrků. Když se z křoví vymotal, zjevil se před ním vodopád a jezero s vodou jako sklo. Měl to tu velmi rád, byl to jeho chrám útěchy. Každá kapka mu něco dávala. Například sílu, klid, čerstvou mysl…

Nechtělo se mu prozradit tajemství o této oáze, pak si ale řekl: „Vše jim povím, stejně brzy zemřu a nemá smysl, abych nechal umírat lidi v nedostatku čisté vody, když to mohu zastavit! A to taky udělám.“ Rozhodl se, vzal brk a napsal vzkaz králi.

Poté zakřičel jako pták a okamžitě se k němu z nebes snesl havran. Čaroděj mu podal zapečetěný pergamen a dal pokyn, kam má letět.

V dopise stálo:

Drahý králi, vím o místě, kde jest voda jak křišťál a krajina jak obrázek. Když do ní skočíš, velmi se ti uleví. Přijď sem do města Liberce i se svými lidmi a postav zde lázně.

Zabráníš tak mnoho zlému.

 

Čaroděj dlouho, dlouho havrana sledoval, dokud nezmizel v zapadajícím slunci.

Král se zaradoval a vydal se za čarodějem. Havran mu ukazoval cestu a král ho následoval. Vladař se prodral trním a spatřil to místo pohled na jezírko s vodopádem ho okamžitě uchvátil. Bylo to přesně jako v tom dopise:

vím o místě, kde jest voda jak křišťál a krajina jak obrázek.

Nemohl se toho pohledu nabažit pak ale spatřil ležící postavu starce. Obrátil ho na záda a zjistil, že je muž mrtev. Havran se k němu snesl a ronil slzy. Po chvíli pták klesl k zemi nehybný stejně jako stařec. Král ho dal pohřbít i s havranem pod smuteční vrbu.

Král na tomto místě nechal vybudovat lázně, které se zachovaly do dnes.


Diskusní téma: Pohádka o lázních, králi a čaroději

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.