Jak se hádalo I a Y

Na začátku nebylo nic. Jen čistá stránka. Pak se, ale bílá začala vzpouzet, točit se a míchat. Jak sebou stránka šila, začala se místo trochy mrtvolně bílé v rohu objevovat šedá a posléze černá. Černá se kroutila do zvláštních tvarů, až z ní vzniklo písmeno, potom slovo a nakonec celé věty. A konečně se z vět utvořil příběh. Když by někdo měl chuť si spočítat, kolik jednotlivých písmen spisovatel napsal, zjistil by, že nejvíce je tam měkkého I.

I si nejdříve samo sebe zálibně prohlédlo a pak se znechuceně a opovržlivě zároveň podívalo na tvrdé Y. To se krčilo v pár slovech na koncích krátkých vět.

„Co ty tam dole vůbec děláš?“ obořilo se měkké I na tvrdé.

„Stojím na konci slova.“ odpovědělo trochu ustrašeně tvrdé Y.

„Co, ale pohledáváš v mém příběhu? Ty tu ani nemáš být. Do každičkého slova s íčkem se hodím já.“ prohlásilo nafoukaně měkké I.

„Vypadni! Okamžitě vypadni!“ nazlobilo se měkké I.

„Ne to neudělám!“ nahněvalo se i tvrdé Y. „Já jsem ve slovech také potřeba. Jak by asi dítě mohlo do článku či povídky napsat například – mámy, sestry nebo s koťátky?!“

„Tam se hodím já a jen já!“ rozkřiklo se měkké I a udeřilo tvrdé Y do nožky. To se s výkřikem bolesti skácelo.

„Tak to ne! Tohle já nebudu trpět! Jsem stejně důležité jako ty!“ a vrazilo do měkkého I. Obě se velmi rozzlobila a pustila se do sebe.

Jak se íčka prala, začala se do boje vkládat i ostatní písmena. Po nějaké době se jim podařilo odtrhnout je od sebe. Tvrdé Y z toho vyšlo o dost hůř.

Měkké Í se začalo nahlas posmívat: „Ty a tvrdé Y. Vždyť ty vůbec nejsi tvrdé, jsi padavka.“

To co se ale stalo, bylo šokující. Měkké I vystrčilo tvrdé na jinou a prázdnou stránku. Na listu nyní bez tvrdého Y se měkké začalo cpát do ostatních slov, kde žádné í nemělo co dělat. Vycházelo z toho třeba toto: Mámi si hráli s koťati. Veverki nosili oříški do sví nori a podobně.

Měkké I se vyhřívalo na výsluní své hrubě nastolené slávy. Naneštěstí se měkké I tolik rozrostlo, že už ho bylo víc než všech písmen dohromady. Proto si měkké I udělalo ze všech ostatních písmenek sluhy. Chudinky písmenka to musely vydržet.

Naštěstí nic zlého dlouho nepřežije. Po nějaké době se objevil spisovatel. Příběh ho zaujal a měl v úmyslu ho publikovat. Příběh si důkladně pročetl a všechny hrubky opravil. Měkké I vyděšeně sledovalo, jak se jeho moc zmenšuje. Nakonec bylo úplně maličké, dokonce ještě menší něž na začátku. Nyní převládalo tvrdé Y.

To se ale vyvyšovat nezačalo, podalo nožku měkkému I a řeklo mu: „Je pěkné mít moc. Je pěkné být jediné svého druhu, ale ta nejlepší věc je mít přátele. Pokud budeš chtít budeme tvými přáteli i my.“

„A to vám nevadí, jak jsem se k vám chovalo?“ zeptalo se nešťastně měkké I.

„Odpouštíme ti.“ oznámilo tvrdé Y měkkému. Měkké I se dojetím rozplakalo a omluvilo se všem písmenkům. A ona mu odpustila také.

 

 


Diskusní téma: Jak se hádalo I a Y

Datum: 06.06.2018

Vložil: AlbertDramn

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is the central section of a male's the reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate can be found just before the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, in most cases really really irritating and inconvenient for your patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also called prostatitis, is easily the most common prostate-related condition in men younger than 55 years of age. Infections from the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of all types of prostate infection. It is a result of bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition connected with a particular defect in the gland and the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be a result of trauma towards the urinary tract or by infections from other regions in the body. A patient may go through testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal with the prostate defect accompanied by the use antibiotics and NSAIDs to deal with the redness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not even to determine the sources of these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and heavy lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective meals are important. These are some with the actions to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for general health and it will also keep the urinary track clean.

2. Some studies advise that a number of ejaculations each week will assist you to prevent cancer of the prostate.

3. Eat red meat sparingly. It has been shown that consuming greater than four meals of beef weekly will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most significant measure to consider to be sure a wholesome prostate is always to go for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you ought to go for prostate examination at least once per year.

Odpovědět

—————